Pocket

高木あかね

戦型 右シェーク裏裏

出身:高校 浜松西高校
   大学 奈良女子大学
戦績:2017〜2020 全日本出場